پشتیبانی و خدمات پس از فروش

بیشتر محصولات دارای گارانتی معتبر هستند یا میتواند جداگانه برای محصولات گارانتی یک ساله تا 5 ساله تهیه کنید.

بعد از خراب شدن با ما یا شماره های روی کارت گارانتی  تماس حاصل کنید.